6 aspectes que has de conèixer sobre a la renda vitalícia

La renda vitalícia és una operació mitjançant la qual el propietari d’un habitatge ven la nua propietat de l’immoble (que és bàsicament el dret de propietat) a un inversor interessat (agències immobiliàries, asseguradores), conservant l’usdefruit de l’habitatge (el dret d’ús), a canvi de rebre una renda mensual pel que li quedi de vida.

1.- Qui pot sol·licitar una renda vitalícia immobiliària?
És una operació dirigida als majors de 65 anys que tinguin un habitatge en bon estat situada en una gran ciutat.

2.- És el mateix que una hipoteca inversa?
En realitat paga més que una hipoteca inversa, però a diferència d’aquesta, els familiars no hereten l’habitatge, sinó que en morir el propietari, l’inversor passa a disposar de la mateixa. Cal tenir clar que es tracta d’una operació que no es pot cancel·lar.

3.- Com es calcula la suma a percebre?
Amb la renda vitalícia, es paga una mensualitat sobre la base de 70% del valor de l’immoble, és a dir, la propietat no es ven a 100%, prorratejada amb l’esperança de vida del venedor, calculada a través dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadístiques (INE).

4.- Què altres avantatges ofereix a més del pagament?
A més de pagar una mensualitat vitalícia, l’inversor es responsabilitza de les despeses de comunitat, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i les vesses.

5.- Quines modalitats de renda vitalícia immobiliària existeixen?
A més de la renda vitalícia, existeix la modalitat de renda temporal, en la qual la persona ven la nuda propietat, mantenint igualment l’usdefruit de la mateixa, a canvi de percebre una renda per un termini determinat. És una modalitat que permet percebre un major import, però solament durant un període de temps determinat.

6.- Què una altra opció ofereix aquest tipus d’operació?
Una alternativa és que el venedor rebi un gran pagament inicial i continuar gaudint de l’usdefruit de l’habitatge. En cas que l’immoble posseeixi un alt valor, pot negociar-se una opció mixta: rebre un pagament inicial al principi i després una renda mensual.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *