Arquitectura bioclimàtica: definició i característiques

En un intent per millorar la sostenibilitat i minimitzar els efectes del canvi climàtic, avui dia, les edificacions i el sector de la construcció busquen alternatives a la construcció tradicional, com ara l’ús de l’arquitectura bioclimàtica que es pugui aplicar a qualsevol infraestructura o edifici.

A Finques Ollé t’expliquem quin és el concepte d’arquitectura bioclimàtica i quines en són les característiques.

Tal com indica el seu nom, l’arquitectura bioclimàtica és aquella que construeix en funció de les condicions climàtiques del lloc, dissenyant edificis i infraestructures basats en el clima local, amb l’objectiu d’aconseguir confort tèrmic aprofitant les fonts naturals i alhora integrant-se d’una manera estètica amb el mateix entorn.

L’objectiu principal de l’arquitectura bioclimàtica és crear espais respectuosos amb el medi ambient i alhora que siguin saludables i confortables per a les persones que habiten l’immoble, per això eviten l’ús de materials contaminants i construeixen sobre la base d’un ús eficient de l’energia, de l’aigua i dels mateixos materials de construcció, sempre atenent la biodiversitat local.

Característiques de l’arquitectura bioclimàtica

Un edifici bioclimàtic compta amb unes característiques específiques que van encaminades a reduir la despesa energètica, entre les quals hi ha:

➢ Un disseny que s’adapti a l’entorn i al clima local i que aconsegueixi minimitzar la despesa d’energia i els recursos.

➢ Un control i un ús intel·ligent de l’espai, on les dimensions de l’habitatge i les estades optimitzin l’ús d’energia.

➢ L’ús de materials renovables i sostenibles per minimitzar l’impacte de la construcció.

➢ L’ús de les diferents energies renovables de manera combinada per aconseguir l’autoconsum.

➢ La utilització de materials intel·ligents, com ara finestres que s’enfosqueixen automàticament o teules que emmagatzemen calor del sol per a la calefacció.

L’arquitectura bioclimàtica no només té avantatges per als usuaris sinó també per a les empreses constructores, a més, els edificis ecoeficients suposa un pas més per a la conservació del medi ambient i del conjunt de la societat.