Cases mòbils quins són els seus avantatges i inconvenients?

Una casa mòbil, per definició, és aquella que es pot transportar, això significa que són habitatges que no s’ancoren de manera fixa a terra, com és el cas de les cases prefabricades tradicionals, però la forma de fabricar-les és similar, ja que també es construeixen per mòduls en una fàbrica per posteriorment poder-les acoblar i transportar fins a col·locar-les a la ubicació triada.

A Finques Ollé t’expliquem quins són els avantatges i inconvenients d’aquest tipus d’habitatges.

Principals avantatges d’una casa mòbil

Aquest tipus d’habitatges compta amb els avantatges següents:

➢ Tenir mobilitat: precisament la característica principal pel que fa a qualsevol altre habitatge és que aquest tipus de cases es poden traslladar d’un lloc a un altre per ubicar-se a diferents llocs durant tota la seva vida útil, això significa que si una persona necessita fer mudances de manera habitual es pot emportar el seu propi habitatge.

➢ Facilitat per muntar i transportar: en estar fabricades per mòduls compten amb una instal·lació molt senzilla i venen completament dissenyades i equipades per començar a utilitzar-les des del primer moment. A més, els mòduls es poden ampliar segons les necessitats del client.

➢ Menys paperassa: en no estar ancorades al terreny, les cases mòbils poden instal·lar-se en terrenys rústics, encara que és important consultar la normativa de la Comunitat Autònoma on s’hagi d’ubicar. D’altra banda, es considera un bé moble i, per tant, no cal sol·licitar llicència d’obra a l’Ajuntament ni cal inscriure-les al Registre de la Propietat. Tot i això, cal sol·licitar una autorització administrativa perquè estigui correctament identificada.

Principals inconvenients d’una casa mòbil

Com qualsevol construcció, aquest tipus d’habitatges també tenen els seus inconvenients:

➢ Limitacions de mida i disseny: aquest tipus d’habitatges no poden tenir més dimensions que els establerts, ja que altrament no es podrien transportar, independentment que una vegada en una ubicació se li puguin afegir més o menys mòduls. Així mateix, cal un transport especial per portar-les a la localització corresponent.

➢ Més dificultats per a finançament: en ser considerats com a bé moble els bancs no concedeixen hipoteques per finançar la seva compra i caldria recórrer a un préstec personal.

➢ Necessitat d’autosuficiència: les cases mòbils no permeten la connexió de subministraments d’aigua i electricitat, per tant, han de ser autosuficients.