Cohousing: què és i què el diferencia del coliving

En l’actualitat s’aposta per diferents alternatives per poder accedir a l’habitatge, sobretot, per a aquells col·lectius que tenen més dificultat per comprar o llogar un immoble. És el cas de les alternatives com el cohousing i el coliving.

A Finques Ollé t’expliquem en què consisteix el terme de cohousing i quines són les diferències pel que fa al coliving.

El cohousing és un habitatge col·laboratiu en la qual un grup de persones dissenya habitatges a la seva mida i en la qual es comparteixen espais i serveis comuns, basat en un consum col·laboratiu.

Aquest model residencial aparèixer a Dinamarca en els anys seixanta, quan una comunitat d’individus, sota la fórmula de cooperativa, va començar a conviure en un conjunt residencial. A partir d’aquí, es va estendre a diferents països de nord d’Europa i fins i tot va arribar a Estats Units en els anys 80, que juntament amb Canadà és on més s’ha desenvolupat aquest tipus de projecte.

Aquest model residencial funciona com una cooperativa que es basa en un règim de cessió de dret d’ús a l’habitatge, i aquesta és la diferència principal respecte a una cooperativa d’habitatges tradicional, és a dir, en el cohousing la propietat dels immobles és de la cooperativa i els seus socis només tindran un ús indefinit d’aquests habitatges, i aquest dret d’ús d’habitatge pot ser heretat o transmès.

Els membres de la cooperativa, no només participen en la planificació i el disseny dels habitatges sinó que paguen una quantitat de diners per entrar a la cooperativa i una renda mensual, amb la qual se sufraguen les despeses generals, els subministraments i els serveis.

La diferència principal entre el cohousing i el coliving és que els membres del cohousing solen ser residents que comparteixen un projecte a llarg termini, mentre que el coliving, en principi, és per a estades més curtes. A més en el cohousing es posseeix el dret d’USOC mentre que el coliving és una alternativa al lloguer. Mentre que el cohousing normalment és una opció per a persones de la tercera edat i famílies, el coliving està més estès entre persones joves.