Com es ven un immoble heretat?

Quan rebem un immoble en herència, sempre hi ha la possibilitat de vendre´l, per això, hem de tenir en compte els tràmits i gestions prèvies, entre les quals s’inclouen l’acceptació de l’herència i també cal considerar si hi ha més d’un hereu.

Procediment jurídic per a l’acceptació de l’herència

  1. En primer lloc, cal recopilar tots els documents legals i obligatoris, entre els quals s’inclouen: el certificat de defunció, el certificat d’últimes voluntats i la còpia autoritzada del testament.
  2. El pas següent és realitzar l’acceptació de l’herència davant de notari, en aquest cas poden donar-se dues circumstàncies:

➔ Que no hi hagi testament: amb el que serà el notari qui determinarà qui són els hereus tal com estableix la Llei, i que posteriorment, signaran en notaria l’acta de declaració d’hereus i l’escriptura de partició de l’herència o quadern particional.

➔ Que hi hagi testament: en aquest cas es farà l’inventari de béns i deutes del mort i se signarà l’escriptura de partició o quadern particional.

  • Liquidació dels impostos: per vendre un immoble heretat cal pagar els impostos corresponents: Impost de Successions i Donacions i plusvàlua municipal.
  • Inscripció de l’habitatge en el Registre de la Propietat: aquest pas no és obligatori llevat que tinguem pensat vendre l’habitatge heretat, per a això cal lliurar tota la documentació que hem recopilat durant el procés, així com els justificants d’haver abonat els impostos, a partir d’aquest moment, podrem vendre la propietat sense inconvenients.

En moltes ocasions, vendre un immoble heretat no només és complicat pel procés d’acceptació de l’herència sinó sobretot, en el cas que hi hagi diversos hereus, per això, el millor és acudir a professionals experts que ens ajudin a tramitar l’herència i posteriorment a vendre l’immoble per estalviar-nos temps i mals de cap.

A Finques Ollé comptem amb un equip de professionals, especialitzats en dret i tràmits jurídics i amb gran experiència en el sector immobiliari, que podran ajudar-te, des del primer moment amb l’herència i posteriorment, amb la venda d’un immoble heretat.