Com saber si la teva hipoteca compta amb l’IRPH

IRPH són les sigles corresponents a l’Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris, és a dir, un indicador del tipus d’interès d’un préstec hipotecari que s’elabora al Banc d’Espanya i que funciona des del 1994.

A Finques Ollé us expliquem com saber si la vostra hipoteca compta amb l’IRPH.

Aquest índex de referència es calcula com una mitjana simple dels tipus d’interès mitjans ponderats de totes les operacions de préstec que tenen garantia hipotecària, amb un termini igual o superior als tres anys, per a l’adquisició d’un habitatge lliure iniciat o renovat per bancs i caixes d’estalvi.

Tot i això, les associacions de consumidors van denunciar que hi havia certes condicions lligades a aquest producte que no havien quedat clares per als sol·licitants.

Per poder conèixer si una hipoteca és referenciada per l’IRPF, cal acudir a les escriptures hipotecàries i llegir la part on apareixen els epígrafs d’interessos o tipus d’interès variable. L’altra opció és revisar el rebut hipotecari per conèixer si paguem més d’un 2% dels interessos. Si fos així, podríem recórrer la nostra hipoteca i totes les despeses que s’hagin generat amb caràcter retroactiu.

El Tribunal de Justícia de la UE va dictaminar el 3 de març del 2020 que aquest índex de l’IRPH es podria haver comercialitzat de manera abusiva, per la qual cosa els tribunals espanyols van estudiar totes les condicions per saber si realment va ser així.

Ja hi ha hagut sentències que han anul·lat aquest índex hipotecari i l’han substituït per l’Euribor, per això convé conèixer si la nostra hipoteca compta amb l’IRPH per poder buscar una solució, ja que la diferència que hi ha entre un préstec hipotecari amb l’Euribor com a índex de referència i un altre que compti amb l’IRPH, pot arribar a assolir entre els 18.000 euros i els 21.000 euros en total.