Consells i recomanacions per aconseguir el llogater perfecte

Un dels passos fonamentals per poder llogar un immoble amb garanties és trobar l’inquilí perfecte, per això, cal aconseguir un arrendatari que compleixi el pagament de la renda i que tingui cura de l’immoble com si fos seu, però això que a priori sembla senzill, és una cosa que requereix un procés de selecció per part del propietari.

Aquí us donem alguns consells i recomanacions perquè puguis aconseguir l’inquilí perfecte.

Definir el públic objectiu i publicar l’anunci

Quan hàgim decidit el tipus d’inquilí que volem a casa nostra, hem d’assegurar-nos que l’anunci inclou totes les condicions que exigirem per atraure aquest perfil d’arrendatari.

Realitzar un estudi de solvència

És fonamental fer un estudi de solvència assegurant-nos de l’estabilitat laboral de l’inquilí, així com cercar referències d’altres propietaris.

Sol·licitar fiança i altres avals

La Llei d’arrendaments urbans estableix l’obligació d’una fiança equivalent a un mes de renda.

Així mateix, es pot valorar la possibilitat d’establir un aval bancari que pugui protegir davant d’impagaments o que cobreixi els danys que es puguin causar a l’immoble.

Redactar i signar un contracte d’arrendament

És fonamental que redactem un contracte d’arrendament, preferiblement amb l’ajuda d’algun professional, on apareguin els drets i les obligacions d’ambdues parts i tots els acords previs que s’hagin establert.

Optar per contractar una assegurança de lloguer

Com a mesura addicional es pot estudiar la possibilitat de contractar una assegurança de lloguer que garanteixi el cobrament de les rendes impagades i que cobreixi els desperfectes o deterioraments que hi pugui haver a l’immoble.

A Finques Ollé estem especialitzats en la compravenda i el lloguer d’immobles i oferim un assessorament complet durant tot el procés, incloent-hi assessorament legal i ajuda per trobar l’inquilí perfecte i obtenir la màxima rendibilitat amb el lloguer.