En què consisteix i com es pot sol·licitar una hipoteca verda

Quan adquirim un habitatge i no tenim finançament per poder comprar-la a l’explicat, el més habitual és demanar un préstec hipotecari. Hi ha diferents tipus d’hipoteca, depenent de diferents paràmetres, i precisament, una d’elles és la Hipoteca Verda, amb la qual es poden finançar habitatges que siguin energèticament eficients.

A Finques Ollé t’expliquem en què consisteix i com es pot sol·licitar una hipoteca verda.

La Hipoteca Verda es concedeix per finançar la compra, la construcció o la rehabilitació d’un habitatge eficient. L’objectiu dels bancs que concedeixen aquest tipus d’hipoteques, és contribuir a la compra d’immobles que siguin més eficients energèticament, i per tant, s’afavoreixi la protecció de l’entorn.

Això vol dir que només es concedeixen a habitatges que tinguin una eficiència energètica determinada, o que a través de la seva rehabilitació es vagi a aconseguir una certa eficiència energètica.

Com es determina la qualificació energètica d’un immoble?

Per a saber la qualificació energètica d’un habitatge se sol·licita un certificat energètic. Això es pot fer a través d’una empresa especialitzada, que ens enviarà un tècnic habilitat, que una vegada que realitzi una inspecció de l’immoble per determinar la despesa energètica de l’habitatge, ha de determinar la seva qualificació energètica.

Així mateix, podem haver fet prèviament obres de millora per aconseguir una millor qualificació o realitzar les millores determinades pel tècnic per obtenir una nova qualificació més alta.

Requisits de les hipoteques Verds

Per poder obtenir una Hipoteca Verda, la qualificació energètica del nostre immoble ha de ser A o A +.

A més d’això, cal complir amb els requisits habituals que s’exigeixen en qualsevol tipus d’hipoteca perquè l’entitat bancària ens la concedeixi: una feina estable amb ingressos elevats, no figurar en cap llista de morosos, tenir els estalvis suficients per poder gestionar les despeses de formalització i compravenda, entre d’altres.

Avantatges de les hipoteques verdes

Aconseguir una hipoteca verda significa tenir un habitatge amb una bona qualificació energètica, és a dir un habitatge eficient i responsable amb el medi ambient, el que suposa un valor afegit, a més d’estalviar en les factures de la llar en disminuir el consum energètic.