Impostos en la compra d’una vivenda

Els compradors tenen tres opcions a l’hora de comprar: un habitatge nou amb totes les comoditats que això comporta: piscina, hidromassatges, plaça de garatge… La segona opció és comprar un habitatge amb bons acabats però amb alguns anys de construcció. La tercera opció és comprar un habitatge una mica antic i més barata que necessita algunes reformes.

Cal distingir que, a efectes fiscals, Hisenda diferencia entre habitatge d’obra nova i usades amb més d’una transmissió. Què significa això? Hisenda no considera que l’antiguitat sigui un factor determinant per a considerar la «mà» de l’habitatge.
El que sí que categoritza a l’habitatge és el nombre de transmissions que tingui. Així, un habitatge nou només comptarà amb una transmissió – de promotor a comprador-. I així es comptabilitzaran successivament les transmissions com el canvi de mans. A Finques Ollé us expliquem els impostos que has de tenir en compte en la compra d’un habitatge.

Quins són els impostos i despeses a pagar?

La compravenda d’habitatges comporta uns impostos. En el cas de l’habitatge nou, es paga el 10% d’IVA. Si és de protecció oficial, la xifra se situa en un 4%. Per contra, els habitatges de segona mà estan subjectes a l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), que varia segons les comunitats autònomes (a Catalunya l’ITP és del 10%), però que sol situar-se entre el 6% i el 14%.

També s’associa un impost conegut com a AJD o Actes Jurídics Documentats. Està compost per una quota fixa -s’aplica als documents notarials- i una altra variable – quan l’objecte de les escriptures és inscriptible en els Registres de la Propietat, que fixa cada comunitat i que oscil·la entre el 0,5% i el 2%. En l’habitatge nou s’aplica l’IVA i AJD – fix i variable -, si és de segona mà, es grava amb ITP I AJD – quota fixa.

D’altra banda, trobem les despeses derivades de la hipoteca i l’escriptura de l’habitatge, els quals els bancs han imposat als contraents de manera abusiva. Així, el Tribunal Suprem ha sentenciat que els bancs estan obligats a retornar aquestes despeses. Després de la sentència, els bancs estan assumint les despeses de la hipoteca – notaria, registre i gestoria. Mentre que les despeses de l’escriptura recauen sobre el comprador.