Les noves cases prefabricades: avantatges i desavantatges

Avui dia, l’habitatge tradicional, ha donat pas a altres models d’habitatge que resulten força atractius per al comprador actual. És el cas de les cases prefabricades, el mercat està experimentant un gran creixement al nostre país.

A Finques Ollé t’expliquem quins són els avantatges i els desavantatges de les cases prefabricades.

Un habitatge prefabricat és aquell que es construeix mitjançant sistemes modulars estandarditzats, que es realitzen en una fàbrica, i que posteriorment s’acoblen en el terreny on es vagi a situar l’habitatge. Aquesta construcció en sèrie, aconsegueix estalviar mà d’obra, així com reduir els temps de fabricació, per això, es converteixen en una alternativa davant els elevats preus de la construcció tradicional.

Però com qualsevol tipus d’habitatge, les cases prefabricades tenen els seus avantatges i els seus inconvenients:

Avantatges

  • Són més barates: la construcció d’aquest tipus de casa es realitza en fàbriques ia més, es fa de forma estàndard, per tant, l’estalvi de materials, així com la construcció en sèrie, aconsegueixen que una casa prefabricada sigui molt més econòmica que una altra tradicional.
  • Es construeixen més ràpid: la construcció d’una casa prefabricada es realitza en una mitjana d’entre 4 i 6 mesos, a més, les condicions climatològiques no afecten a la construcció, per tant, es redueixen més els temps.
  • Són respectuoses amb el medi ambient: la construcció en fàbrica aconsegueix que hi hagi un menor malbaratament de materials i una optimització de l’energia, així mateix, hi ha un menor impacte ambiental, ja que només cal acoblar i muntar-la en el terreny definitiu.

Inconvenients

  • Inadaptabilitat al terreny: el terreny forma una part fonamental de la possibilitat de poder optar a una casa prefabricada, ja que s’ha d’adaptar en tots els sentits: orientació, pendent, accés, connexió amb subministraments, etc., i aquesta adaptació pot tenir un cost força elevat.
  • Dificultat per al finançament: en tractar-se d’un model d’habitatge relativament nou i en poder-se transportar, es consideren béns mobles, de manera que els bancs no solen concedir hipoteques sinó sol crèdit, sempre que hi hagi un projecte d’execució i una llicència d’obres.