Neuroarquitectura: concepte i claus

La neuroarquitectura és la ciència que uneix les necessitats psicològiques de l’ésser humà amb l’arquitectura, amb l’objectiu d’aconseguir edificis i espais que puguin evocar sentiments positius i benestar als habitants de l’immoble.

A Finques Ollé t’expliquem quin és el concepte i quines són les claus de la neuroarquitectura.

La neuroarquitectura és la ciència que es dedica a estudiar les reaccions sensorials que té una persona en un lloc determinat, ja que això incideix directament en l’experiència que poden experimentar les persones a diferents llocs.

Aquest concepte no és nou, ja que a mitjans del segle XX va ser quan es van començar a dur a terme diferents estudis científics en què es demostrava que l’espai repercutia directament en la productivitat.

Per això, avui dia, a les construccions es creen diferents espais i ambients depenent de les persones que habitaran o treballaran en aquest lloc i per això, es tindran en compte aspectes tals com la llum natural, els colors aplicats o les formes arquitectòniques.

The Academy of Neuroscience for Architeture, fundada el 2003 pel neurocientífic Fred Gage a San Diego, estableix cinc àrees principals que cal tenir en compte en una construcció a la qual s’apliqui neuroarquitectura:

1. Percepció sensorial que arriba a través dels sentits i que influeix de manera positiva o negativa a diferents llocs o ambients.

2. Incrementar els usos i recorreguts que es puguin donar a un espai per obtenir diferents respostes sensorials i millorar l’experiència personal.

3. Tenir la capacitat d’orientar-nos fàcilment i d’ubicar-nos en un espai amb referències visuals que siguin bones i positives.

4. Utilització de materials, relacions espacials i distribució en un entorn que generi emocions agradables i positives.

5. Espais diferenciats en un mateix lloc que es puguin destinar a diferents funcions.

La neuroarquitectura aconsegueix crear espais que generen sentiments positius a les persones, adaptant-los a les necessitats de productivitat, calma, descans, inspiració, etc., depenent de la utilitat del lloc.