Novetats a la normativa del certificat energètic

Portem diversos anys amb l’obligatorietat d’obtenir un certificat d’eficiència energètica per poder llogar o vendre un immoble, en concret des de l’any 2013, però el passat mes de juny, el Consell de Ministres va aprovar un nou Reial Decret 390/2021 sobre el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, que deroga a l’anterior i que porta algunes novetats.

A Finques Ollé t’expliquem quines són les principals novetats en la nova normativa del certificat energètic.

Si fins ara l’obligació d’obtenir el certificat d’eficiència energètica era per a aquells habitatges o locals de lloguer o en venda, amb aquesta nova normativa, s’amplia l’obligació de la certificació obligatòria, ja que a partir d’ara serà necessari per a aquelles construccions amb una superfície útil total superior a 500 m² i que es destinin a usos administratiu, comercial, sanitari, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, hostaler o esportiu. Així com a qualsevol administració pública amb una superfície útil total superior a 250 m² i als immobles que hagin de passar obligatòriament la Inspecció Tècnica d’Edificis, amb les excepcions que dicta la norma.

Així mateix, en la recerca d’una major credibilitat i de millorar la qualitat de les certificacions, el nou Reial Decret estableix l’obligatorietat de fer una visita presencial per part del tècnic homologat, amb una antelació màxima de tres mesos abans d’emetre el certificat.

Pel que fa al període de validesa es manté als 10 anys, excepte quan l’edifici hagi obtingut una qualificació energètica G, en aquest cas serà de 5 anys.

El nou Reial Decret està adaptat a la nova necessitat d’adequar la normativa als objectius marcats en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030, així com al repte de la descarbonització de parc edificat a 2050.