Panys intel·ligents: descobreix els seus avantatges i els seus desavantatges

Una casa intel·ligent o smart home passa per tenir diferents dispositius que facilitin moltes de les tasques diàries que realitzem i que aconsegueixin augmentar el confort i la seguretat de la nostra llar, és el cas dels panys intel·ligents, és a dir, un pany electrònic amb un gran varietat de funcionalitats que ajuden a millorar la seguretat de qualsevol habitatge.

A Finques Ollé et descobrim els avantatges i desavantatges dels panys intel·ligents.

El pany intel·ligent no només es converteix en un aliat de la seguretat per a qualsevol habitatge sinó que té funcions que poden complementar el que s’anomena una casa intel·ligent. Es tracta d’un pany electrònic que funciona per mitjà del Wi-Fi o Bluetooth, assistents de veu o dispositius biomètrics. Per mitjà de qualsevol dispositiu mòbil l’empremta dactilar o una ordre de veu es pot obrir la porta fins i tot estant fora de casa. No obstant això, i com passa amb qualsevol tipus de dispositiu, un pany intel·ligent compta amb avantatges i inconvenients.

Avantatges dels panys intel·ligents

Més seguretat: ja que compten amb un mecanisme que protegeix i aporta seguretat amb una tecnologia que impedeix l’obertura.

Personalització: els panys intel·ligents es poden configurar amb diferents sons d’alarma o crear diferents perfils per als diferents membres de la família, així com configurar diferents funcions per activar o desactivar l’alarma i obrir o tancar les portes.

Facilitat d’instal·lació: ja que consta de dues peces, una per al marc de la porta i una altra a l’extrem, fins i tot no cal instal·lació per part d’un professional.

Autonomia: tenen una bateria que ronda els 12 mesos i fins i tot incorporen la funció per avisar quan s’estan quedant sense bateria per poder canviar-la a temps.

Inconvenients dels panys intel·ligents

Necessitat d’actualització: en ser tecnològiques els panys intel·ligents necessiten constants actualitzacions, que si no les fan començaran a perdre funcions.

Disseny: avui dia el disseny actual fa que els panys intel·ligents siguin molt més voluminosos que els tradicionals.

Preu elevat: el preu d’un pany intel·ligent és molt més elevat que el d’un convencional.