Preguntes sobre l’aïllament tèrmic que convé fer-nos abans de comprar un habitatge

L’aïllament tèrmic d’un habitatge influeix tant en el benestar de les persones com en la factura energètica que aquestes pagaran a final de mes. A més, les cases que gaudeixen d’un bon nivell d’aïllament tèrmic també són més sostenibles ja que malgasten menys energia. Per això, abans de comprar un habitatge, l’aïllament tèrmic és un element que hauràs de tenir en consideració. Fixa’t en l’etiqueta de qualificació energètica de l’habitatge. A millor aïllament, millor qualificació.

Quina és l’orientació de l’habitatge?
En un habitatge mal orientat la despesa energètica pot ser un 70% major respecte als habitatges amb millor orientació. Quant pitjor sigui l’orientació de l’immoble, més atenció hauràs de parar en un bon aïllament tèrmic en l’edifici.

Orientació nord
L’orientació nord sol ser la més freda ja que el sol no incideix de manera directa. Els habitatges amb aquesta mena d’orientació reben més llum solar a primera i última hora del dia en els mesos d’estiu. A l’hivern la incidència del sol és escassa, per la qual cosa la despesa en calefacció sol ser major. La demanda energètica serà més elevada encara en els habitatges en les quals l’aïllament tèrmic sigui deficient.

Orientació sud
Els habitatges amb orientació sud mantenen millor la temperatura en climes freds que en climes càlids. Des de la tardor fins a la primavera, el sol incideix en aquests habitatges gairebé durant tot el dia. En canvi, a l’estiu, els raigs solars incideixen en l’habitatge en les hores centrals del dia (quan fa més calor). En aquests habitatges també és necessari disposar d’un aïllament tèrmic eficient, per a evitar que s’escalfin en excés quan es registren temperatures elevades.

Orientació est

En els habitatges amb orientació est, la despesa energètica sol ser moderada. Això és pel fet que els raigs solars incideixen durant la primera meitat del dia, que és quan s’acumula més calor. Una calor que s’allibera durant la tarda i la nit.

Orientació oest
Els habitatges amb orientació oest precisen d’un bon aïllament tèrmic ja que tendeixen a escalfar-se a l’estiu i a refredar-se a l’hivern. Això succeeix perquè el sol incideix des de migdia fins al capvespre, per la qual cosa a l’hivern aquests habitatges no es beneficien de la calor dels raigs solars. I a l’estiu la calor s’acumula durant les hores centrals del dia.