Què és més recomanable amortitzar una hipoteca o estalviar?

De vegades tenim l’oportunitat d’anar estalviant o rebem uns diners extres amb què sorgeix la qüestió de si pot valdre la pena amortitzar la hipoteca o quedar-nos amb els estalvis per a qualsevol imprevist.

A Finques Ollé t’expliquem si és més recomanable amortitzar una hipoteca o estalviar.

Fins fa uns anys, les entitats bancàries oferien un percentatge d’interès força alt i valia la pena tenir els diners estalviats, però avui dia, uns diners en un compte bancari no són gaire rendibles. Per això, una vegada que tenim estalvis, ens plantegem si podríem treure’ns part del deute de la hipoteca o buscar solucions per trobar més rendibilitat.

Avantatges d’amortitzar una hipoteca

Utilitzar els diners que tenim per amortitzar una hipoteca suposa eliminar part o tot el deute que tinguem pendent, encara que en aquest cas, seria cancel·lar ja directament la hipoteca.

L’amortització es pot fer de dues maneres, pel que fa al temps o pel que fa al capital: en el primer cas, s’utilitzen aquests diners estalviats per reduir el temps que hem de pagar la hipoteca. En el segon cas, es redueixen els diners pendents de pagar sense modificar els terminis, per la qual cosa es redueix la quota.

Avantatges d’invertir els estalvis

El fet de buscar diferents productes financers, com a fons d’inversió, ens permetrà tenir un retorn de capital més alt del que hem invertit, però, és important tenir en compte que quan s’inverteixen els diners en diferents productes financers també hi cap la possibilitat d’obtenir pèrdues.

Aleshores, quan serà més recomanable amortitzar la hipoteca o estalviar?

Atenent les condicions i característiques de cada cas personal, hi ha aspectes que poden ajudar a triar una o altra opció.

➢ Les persones més conservadores preferiran amortitzar la hipoteca, però una persona més arriscada s’atrevirà a invertir en altres productes per obtenir més rendibilitat.

➢ També és més recomanable amortitzar la hipoteca per a aquelles persones que tinguin problemes econòmics, ja que estarem reduint la despesa mensual.

➢ Per a les persones amb un nivell d’endeutament alt és més convenient reduir aquestes despeses amortitzant la hipoteca.

➢ Cal considerar que tant amortitzar com estalviar suposa perdre els diners immediatament, per la qual cosa cal analitzar la liquiditat a curt i mitjà termini.