Quina és la documentació necessària per vendre el meu habitatge?

Per fi has trobat un comprador per al teu habitatge, doncs perquè el procés no s’aturi i puguis efectuar la compravenda tan aviat com sigui possible, també has de comptar amb una sèrie de documentació per al dia de la signatura, des de Finques Ollé, t’expliquem tots els documents que necessites per vendre el teu habitatge.

DNI per confirmar la nostra identitat i comprovar que som els propietaris de l’immoble.

❏ El títol de propietat i les escriptures de compravenda amb aquests documents, que es poden sol·licitar en el Registre de la Propietat, certifiquem que som els propietaris de l’habitatge.

Certificat de deute zero o certificat de deute pendent: són dos documents que emet l’entitat bancària, el primer significa que l’habitatge està lliure d’hipoteques, el segon certificat indica el deute que queda pendent, i en aquest cas, caldrà realitzar la cancel·lació de la hipoteca, que pot fer-se el mateix dia de la compravenda.

Rebuts pagats: hem de presentar diversos tipus de documents per certificar que estem al dia del pagament de tots ells, entre d’altres: el rebut de l’Impost de Béns Immobles, un certificat que estem al corrent en el pagament de les quotes de la comunitat (això se li pot demanar a President o a l’Administrador de Finques) i les últimes factures pagades corresponents a tots els subministraments.

Certificat d’eficiència energètica: és un document obligatori que indica el consum energètic de l’habitatge i que correspon a venedor.

Juntament amb aquesta documentació, hi ha alguns altres documents addicionals que es requereixen a la venda d’un habitatge, com ara:

Cèdula d’habitabilitat o llicència de primera o segona ocupació: aquests documents acrediten les condicions d’habitabilitat de l’habitatge, i es poden sol·licitar a l’Ajuntament.

Certificat d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE): a Catalunya, si l’edifici té més de 45 anys, és obligatori passar aquesta inspecció.

A Finques Ollé, podem assessorar-te i ajudar-te amb la realització de tots els tràmits administratius i t’assessorem perquè venguis teu habitatge amb les millors garanties.