Quina és la importància del certificat energètic?

 

El certificat energètic o certificat d’eficiència energètica és important perquè és un document oficial que necessitem per comprar o llogar qualsevol immoble.

Es tracta d’un document de caràcter obligatori, tal com apareix en el Reial Decret 235/2013, que ha de sol·licitar el venedor o el propietari que lloga, acudint a una empresa especialitzada perquè li enviï un tècnic certificador i redacti l’informe.

Un cop sol·licitat, el tècnic acudirà a l’habitatge per comprovar totes les característiques energètiques tant de demanda com de consum energètic.

Un cop redactat el seu informe de qualificació, on s’inclou la informació de l’immoble, el consum i les millores que es poden fer, es lliura a l’organisme oficial que una vegada que verifica i aprova el certificat energètic, ens proporciona una etiqueta energètica, semblant a les que surten en els electrodomèstics i amb una escala similar: A molt eficient i G menys eficient.

Per això, la informació que dóna el certificat energètic és molt important, perquè així el futur comprador o el futur inquilí sap quant costa mantenir aquest immoble en qüestió de despesa energètica.

Al ser un document obligatori, es poden tenir sancions que inclouen multes que van des dels 300 € als 6.000 € depenent de la gravetat de la infracció, en el cas que no es disposi del certificat energètic per tramitar  la venda o el lloguer d’un immoble.

Tant el propietari que lloga com el venedor, hauran de presentar aquesta documentació en el moment de la venda, així com una còpia per a l’inquilí i a més ha de facilitar-la a l’agència Immobiliària perquè el pugui incloure en la publicitat de l’immoble.

A Finques Ollé realitzem tots els tràmits administratius per a què la compravenda del teu habitatge es desenvolupi amb les màximes garanties i com més aviat millor.