Quins són els estalvis necessaris per comprar un habitatge

Si estàs pensant en convertir-te en propietari i comprar un immoble, ja sabràs que suposa una inversió força important, però a més, has de comptar amb uns estalvis previs per fer front a les despeses que comporta la compravenda, així com per a les despeses d’hipoteca (si vas a sol·licitar finançament) i els impostos.

A Finques Ollé t’expliquem quins són els estalvis necessaris per comprar un habitatge.

Els experts consideren que cal estalviar entre un 32% i un 35% del valor de l’habitatge per pagar totes les despeses associades a la compra d’un immoble.

D’una banda, entre un 12% i un 15% corresponen a les despeses de compravenda i als impostos:

Despeses de compravenda

Aquí s’inclouen les despeses de notaria per escripturar i certificar la compra de l’habitatge, posteriorment les despeses de Registre de la Propietat per inscriure l’escriptura de compravenda, i les despeses de la gestoria, que normalment s’encarrega de tramitar tota la documentació i de liquidar els impostos.

Impostos

Els impostos són diferents en funció del tipus d’immoble adquirit:

● IVA i Impost d’Actes Jurídics Documentats: en el cas de la compra d’un habitatge nou.

● Impost de Transmissions Patrimonials: si es compra un habitatge de segona mà.

D’altra banda, el 20% restant correspon en el cas que vagis a sol·licitar finançament en alguna entitat bancària, has de saber que els bancs només solen oferir el 80% del valor de taxació o valor de compra (el que sigui de menor import). Així mateix, cal comptar amb les despeses de taxació que depenen de l’empresa contractada, i que ronda els 300 € juntament amb les despeses de formalització de la hipoteca.

La resta de les despeses de contractació d’una hipoteca: gestoria, notaria, Registre de la Propietat i Impost d’Actes Jurídics Documentats, corresponen a l’entitat bancària després de la nova Llei Hipotecària.